Ja, vi bør plukke politikerne

Etter at Høyre nærmest kuppet det forrige kommunevalget gjennom den såkalte Friele-effekten er det ikke uventet at partiene nå står i kø for å plukke kjendiser til å bekle listene sine foran neste års valg.
 Arbeiderpartiet vil ha en storsenterleder og Venstre vil ha halve Kings of Convinience.

Det de heller burde gjøre var å ta en grundig titt på selve valgprosessen og få moderpartiene til å ta initiativet til å få den endret, fordi:

Den vanlige nominasjonsprosessen fungerer ikke.

Den rekrutterer for snevert og gjerne gjennom kjente og slektninger av tidligere politikere som kjenner prosessen og mulighetene den gir,( makt,  til tross for begrensede evner) eller slektninger og assosierte av særinteresser som kan ordne beslutninger i ønsket retning ( mange begynner sin politiske karriere fordi de har eller kjenner noen som har landområder en ønsker å bygge ut, men der det trengs vesentlige reguleringsendringer for å komme i gang.)

Å plukke meritterte mennsker inn i prosessen til tross for at de ikke har deltatt i "det politiske liv" vil være et langt steg i riktig retning. Senterdamen er sikkert både driftig og flink og langt å foretrekke foran en broiler som aldri har vært i arbeid og ikke skjønner hva som foregår utenfor den skjermede offentlige næringskjeden - barnehage - skole - universitet - kommunal - statlig forvaltning.
Eirik Glambæk Bø i Kings of Covinience har markert seg som en ung mann med sterke meninger fundert i argumenter, med interesser som vil gi kompetanse innenfor en rekke områder lokale politikere bør ha peiling på. Byutvikling blant annet.

Men den virkelige susen ville vi ha fått dersom vi - som andre siviliserte land - hadde fått valg i enmannskretser , både lokalt og nasjonalt.

Det ville medført at rundt 6000 mennesker skulle velge et bystryemedlem hver, eller rundt 30000 mennesker skulle velge en stortingsrepresentant.

Her kan alle stille, partitilhørighet eller ikke. Det vi ville oppnå med det er at den ubrukelige nominasjonsprosessen vi har i dag og som gir oss de politikerne vi sliter med, ville bli lagt død eller kunne saboteres.

Og - vi ville unngått å få representanter i nasjonalforsamlingen som har som mål for virksomheten sin å legge ned Oslo Børs eller tilsvarende idiotiske ting som våre fremste folkevalgte har lirt av seg de siste årene.Én kommentar

knutten

08.sep.2006 kl.23:28

Så hjertens enig i at det valgsystemet vi har, med partipamper som uten særlige kvalifikasjoner sleiper seg oppover, inntil vi nå sitter med et Storting, og ikke minst akkurat nå med en regjering med så utrolig lite riktige kvalifikasjoner. Det viser til fulle hvor helt feil det er at politikk er blitt et yrke, til og med familiedynastier, som bare kan triksene, men ikke har virkelig kunnskap, og heller ikke har vist særlig godt vett.

Skriv en ny kommentar

hits