Hva - en ærlig politiker?

Karita Bekkemellom er skyldig. Hun er skyldig på alle punkter og bør snarest kastes i kjelleren over ubrukelige politikere. Det skulle bare mangle. Hun har brutt politikernes uskrevne lov over alle lover. Du må ikke si det du mener. Du må ikke snakke sant. Det er farlig. Du må hele tiden si det folk venter at du skal si. Du må være hundre prosent politisk korrekt. Det var hun ikke da hun sa at hun i den situasjon hun er i nå, ville abortert om hun hadde blitt gravid og visste hun fikk et barn med Downs syndrom.

Karita Bekkemellom bør i stedet for å steines og hudflettes i full offentlighet,  heises opp som et altfor sjeldent eksempel på noe vi burde se mer av. Kanskje hun kan starte en ny trend. Den ærlige politikeren. Det virker som en episode fra Pelle Parafin som ga politikerne sannhets-serum.

Vi har, og skal ha den største respekt for dem som velger annerledes.  Det er lett å skjønne dem som sier at det er det rette å gjøre. Men vi må også ha respekt for dem som tar det andre valget, det som barne- og likestillingsministeren ville tatt.  Det er mulig, det er lov og det er en opsjon de fleste ville vurdere. Ingen av dem har tatt dette valget lett.  Ingen har spurt dem hva de mener om Bekkemelloms utsagn. Karita Bekkemellom har aldri sagt noe negativt om dem som velger å føde sitt barn eller om barn med Downs syndrom generelt. Hun har bare unnlatt å legge moralsk byrde på lasset til dem som er i denne vanskelige situasjonen.

Vi kan alle være enig eller uenig med ministerens standpunkt. Det er ikke sikkert at det var spesielt smart. Men i min bok får hun en stor stjerne for at hun sa det hun mente. Det koster. Det er billigere å være sleip.

Men jeg har aldri likt ål.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits